Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση μεταφοράς εμπορευμάτων

Mastoraki Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEB17E79-393F-4A07-96D9-4DA4E7F78363
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Μαστοράκη, "Βελτιστοποίηση μεταφοράς εμπορευμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.65975
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία έτη, η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη των υπηρεσιών logistics, καθώς και η χρήση εμπορευματοκιβωτίων στις μεταφορές, έχουν συμβάλει σημαντικά στην αναδιάρθρωση των μεταφορών.Η παρούσα διπλωματική εργασία, εντρυφεί σε μοντέλα βελτιστοποίησης της μεταφοράς εμπορευμάτων με τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων. Η επιδίωξη μας είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς και του κόστος λειτουργίας των οχημάτων για τις εταιρίες μεταφορών. Παρουσιάζεται μια ευρετική προσέγγιση που αποτελείται από τρεις φάσεις: (i) το στάδιο της προετοιμασίας, (ii) το πρώτο στάδιο βελτιστοποίησης και (iii) το δεύτερο στάδιο βελτιστοποίησης. Στο στάδιο της προετοιμασίας αναζητούνται οι διαδρομές που δεν αξιοποιούν τη διαθέσιμη χωρητικότητα των οχημάτων για να πραγματοποιήσουν μια μεταφορά. Δημιουργούνται δύο γράφοι όπου ο ένας απεικονίζει τις μεταφορές που μπορούν να εκτελεστούν χρησιμοποιώντας εξολοκλήρου τη χωρητικότητα των οχημάτων ενώ ο άλλος τις διαδρομές που δεν αξιοποιούν όλο το διαθέσιμο χώρο. Οι διαδρομές του 2ου γράφου συνδυάζονται ακολουθώντας κάποιους κανόνες που έχουν θεσπιστεί. Το αντικείμενο του πρώτου σταδίου βελτιστοποίησης είναι η εύρεση των διαδρομών που θα μπορέσουν να συνδυαστούν, ώστε να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς των εμπορευμάτων και να αξιοποιηθεί κατάλληλα η χωρητικότητα των οχημάτων. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στον καταμερισμό των εργασιών που έχει να εκτελέσει αυτό το δίκτυο μεταφορών. Έτσι σε αυτή τη φάση μας ενδιαφέρουν όλες οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν και αυτές που συνδυάσαμε στο προηγούμενο στάδιο βελτιστοποίησης και αυτές που αξιοποιούν το διαθέσιμο χώρο των οχημάτων. Με βάση το υιοθετημένο μοντέλο μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές βελτιστοποίησης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των οχημάτων κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.Η επίλυσης πραγματοποιήθηκε με την τη χρήση της μεθόδου βελτιστοποίησης του μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού.Τέλος, παρουσιάζονται αποτελέσματα από τυπικά δοκιμαστικά παραδείγματα. Τα αποτελέσματα που λάβαμε συμφωνούν με τους περιορισμούς που έχουμε θέσει συνεπώς η αξιοποίηση του εν λόγω κώδικα μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιαδήποτε εταιρία μεταφορών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά