Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη δυναμικής απόκρισης αυξητικού και κλασσικού υλικού με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

Georgellis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/992B080A-6C04-43D0-9E65-9B794DFA7BEA
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Γεωργέλλης, "Μελέτη δυναμικής απόκρισης αυξητικού και κλασσικού υλικού με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66033
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επιλογή του κατάλληλου υλικού κατά την διαδικασία παραγωγής, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στάδια, καθώς καθορίζει και την συμπεριφορά της κατασκευής. Για αυτό το λόγο η αξιοποίηση νέων υλικών με βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες κρίνεται επιτακτική. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και το παράδειγμα των αυξητικών υλικών. Με τον όρο αυξητικά υλικά εννοούμε ουσιαστικά μικροδομές οι οποίες όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό αντί να συρρικνώνονται, επιμηκύνονται κάθετα στην κατεύθυνση του εφαρμοζόμενου φορτίου. Τα αυξητικά υλικά παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς τους και για αυτό γίνεται έρευνα για την περαιτέρω αξιοποίηση τους σε πληθώρα εφαρμογών. Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη των αποκρίσεων κλασσικού και αυξητικού μοντέλου, το οποίο θεωρούμε ότι θα τοποθετηθεί σε δομικά μέρη ενός ταχύπλοου σκάφους. Λόγω των δονήσεων που δημιουργούνται σε τέτοιου είδους σκάφη, υπάρχει σημαντική πιθανότητα τραυματισμών στο πλήρωμα, τους χειριστές και τους επιβαίνοντες. Για το λόγο αυτό, γίνεται δοκιμή των συγκεκριμένων μικροδομών για την μελέτη πιθανής απόσβεσης των δονήσεων που δημιουργούνται. Τέλος, χρησιμοποιούμε την μέθοδο Πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση επίδρασης των διεγέρσεων και την σύγκριση των δύο μικροδομών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά