Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκπομπές αέριων ρύπων σε λιμένες της Μεσογείου

Moschopoulos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/66F66051-D517-4FDC-89BD-117D321B1450
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Μοσχόπουλος, "Εκπομπές αέριων ρύπων σε λιμένες της Μεσογείου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66061
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης και του υπολογισμού των επιπτώσεων της αέριας μόλυνσης στα λιμάνια από την παρουσία και τις δραστηριότητες των πλοίων. Τα πλοία επηρεάζουν σημαντικά την αέρια ρύπανση, αν και σε μικρότερα ποσοστά από άλλα μέσα μεταφοράς. Οι αέριοι ρύποι συντελούν αρνητικά στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ανησυχητικά μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει διότι εκτός από τους άμεσους κινδύνους που παρουσιάζονται για την ανθρώπινη υγεία, συντελούν και στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) έχει υιοθετήσει περισσότερες από 25 βασικές Συμβάσεις για τη ναυτική ασφάλεια, πρόληψη ρύπανσης, ευθύνη και αποζημίωση, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό αυτοτελών υποχρεωτικών και μη κωδίκων. Αυτά τα νομικά κείμενα πέτυχαν να μειώσουν δραστικά τη ρύπανση από τα πλοία και αποδεικνύουν την δέσμευση του Οργανισμού και της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την προστασία του περιβάλλοντος Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικές μεθοδολογίες υπολογισμών της αέριας ρύπανσης εντός κάποιων λιμένων καθώς και η περιγραφή των εν δυνάμει ρυπογόνων δραστηριοτήτων τους. Τα λιμάνια που μελετώνται είναι τα εξής: Αργοστόλι (Κεφαλονιά, Ελλάδα), Μπάρι και Βενετία (Ιταλία), Βαλεαρίδες νήσοι (Ισπανία) Dubrovnik και Split (Κροατία).Τέλος προτείνονται βιώσιμες εναλλακτικές και δράσεις για την μείωση της αέριας μόλυνσης εντός των λιμένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά