Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυνατότητες αξιοποίησης βιομάζας και πυρολυμένης βιομάζας (βιοεξανθράκωμα)

Filippou Vaia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA4E367E-5E11-49B5-80BB-8B81A4FD6036
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βάϊα Φιλίππου, "Δυνατότητες αξιοποίησης βιομάζας και πυρολυμένης βιομάζας (βιοεξανθράκωμα) ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66089
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαχείριση των αποβλήτων βιομάζας παραμένει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα. Με τη μέθοδο της πυρόλυσης παράγεται το βιοεξανθράκωμα, το οποίο είναι το στερεό προϊόν που προκύπτει με πλήρη ή μερική παρουσία οξυγόνου και διαθέτει ιδιότητες που το καθιστούν δυνατό για πολλαπλές χρήσεις.Ανάμεσα στις πιθανές εφαρμογές είναι η χρήση του για την προσρόφηση βαρέων μετάλλων, για την βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, ενώ τόσο το βιοεξανθράκωμα όσο και η βιομάζα αποτελούν εναλλακτικά καύσιμα στην περίπτωση των κυψελών καυσίμου.Από τα ευρήματα αυτής της εργασίας προκύπτει ότι οφέλη έχουν όλες οι μορφές αξιοποίησης. Για να καλυφθούν τα πιθανά μειονεκτήματα, τα οποία είναι αμελητέα σε σχέση με τα οφέλη, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά