Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Vehicle path and traffic flow optimization via lane changing of automated or semi-automated vehicles on motorways

Georgantas Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9EC4D49B-BA51-4482-AE72-2BCBA9DEDEE4
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Antonios Georgantas, "Vehicle path and traffic flow optimization via lane changing of automated or semi-automated vehicles on motorways ", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66135
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Emerging vehicle automation and communication systems (VACS) may contribute to the improvement of vehicles’ travel time and the mitigation of motorway traffic congestion on the basis of appropriate control strategies. This work considers the possibility that automated, or semi-automated, vehicles are equipped with devices that perform (or recommend) lane-changing tasks. The lane-changing strategy MOBIL (minimizing overall braking induced by lane changing) has been chosen for its simplicity and ductility, as well as for the reduced number of parameters that need to be specified (namely, politeness factor and threshold). A wide set of simulations, where MOBIL has been implemented within the microscopic traffic simulator AIMSUN for a calibrated motorway network (representing a stretch of motorway A12 in the Netherlands), has been performed. Simulations revealed the impact that the choice of different parameters has on the travel time of different vehicles, allowing also to analyse their behaviour with respect to different traffic conditions (without or with traffic congestion).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά