Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης ανά λωρίδα κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομο με συνδεδεμένα οχήματα

Filopoulou Iris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1A61CEA4-012B-416A-A515-85E7C20C2190
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ίρις Φιλοπούλου, "Εκτίμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης ανά λωρίδα κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομο με συνδεδεμένα οχήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, συλλέχθηκαν μικροσκοπικά στοιχεία κίνησης που διαμορφώνονται από τη πορεία των οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στο Emeryville, της Καλιφόρνιας. Με τη χρήση των στοιχείων αυτών, υπολογίσθηκαν τα δεδομένα της κυκλοφοριακής κατάστασης ανά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου κάθε 5 δευτερόλεπτα. Κατ’ αρχάς, υπολογίσθηκαν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτίμησης από το φίλτρο Kalman. Τα δεδομένα αυτά εξήχθησαν από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που ανακτώνται από τα οχήματα (μέσω των ενσωματωμένων αισθητήρων GPS) και από τους αισθητήρες που είναι τοποθετημένοι στην είσοδο και την έξοδο του αυτοκινητόδρομου. Τα δεδομένα που υπολογίσθηκαν περιλαμβάνουν, τις ταχύτητες των οχημάτων και την συνολική ροη στην είσοδο – έξοδο του υπό μελέτη τμήματος, ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο υπολογισμός πρόσθετων δεδομένων (ροής οχημάτων που αλλάζουν λωρίδα) για την ολοκλήρωση της εκτίμησης από το μοντέλο όσον αφορά στα οχήματα που αλλάζουν λωρίδα κυκλοφορίας, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Τέλος υπολογίσθηκαν τα πραγματικά στοιχεία της κίνησης των οχημάτων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης. Στην επόμενη ενότητα της εργασίας, έγινε εφαρμογή του μοντέλου εκτίμησης με την εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων/δεδομένων. Τα αποτελέσματα τις εκτίμησης περιέλαβαν την πυκνότητα των οχημάτων σε κάθε λωρίδα κυκλοφορίας και την ροή τους στη μη μετρήσιμη (δεν υπάρχει αισθητήρας μετρήσεων) ράμπα εισόδου του αυτοκινητοδρόμου. Το μοντέλο εκτίμησης εφαρμόσθηκε και για την περίπτωση που τα οχήματα δεν είναι στο σύνολό τους συνδεδεμένα (δεν διαθέτουν αισθητήρα GPS στο σύνολό τους). Στο τέλος της ενότητας, τα αποτελέσματα του μοντέλου συγκρίθηκαν με τα πραγματικά στοιχεία που έχουν υπολογιστεί στο πρώτο μέρος της εργασίας. Στην τελευταία ενότητα της εργασίας, εφαρμόσθηκε το μοντέλο εκτίμησης για μια ακόμη φορά με την προσθήκη μοντέλου ροής για τα οχήματα που αλλάζουν λωρίδα. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, εξήχθησαν νέα αποτελέσματα εκτίμησης της κυκλοφορίας σε λωρίδες του αυτοκινητόδρομου. Τα παραπάνω επαναλήφθηκαν και για τις περιπτώσεις όπου τα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο δεν είναι όλα συνδεδεμένα. Τέλος στην ενότητα αυτή, εξετάστηκε αν τα αντίστοιχα αποτελέσματα εκτίμησης είναι βελτιωμένα και αποδεκτά συγκριτικά με τις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας ανά λωρίδα στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.Συμπερασματικά προέκυψε ότι το μοντέλο εκτίμησης λειτουργεί ικανοποιητικά σε όλες τις περιπτώσεις και δίνει αποδεκτά αποτελέσματα ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τα συνδεδεμένα οχήματα είναι σχετικά περιορισμένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά