Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση και πιστοποίηση του κώδικα υπογιστικής ρευστομηχανικής GALATEA

Igglezakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/008302DC-FD3A-480C-8F13-12BCCBF7A735
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Ιγγλεζάκης, "Αξιολόγηση και πιστοποίηση του κώδικα υπογιστικής ρευστομηχανικής GALATEA", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Βασικός στόχος της εργασίας είναι να πραγματοποιήσει αξιολόγηση και πιστοποίηση του εργαστηριακού κώδικά υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Galatea. Ο τρόπος αξιολόγησης και πιστοποίησης περιλαμβάνει σύγκριση των αποτελεσμάτων που εξάγει ο κώδικας Galatea με τα αποτελέσματα από τον εμπορικό κώδικα CFD, ANSYSCFX, για πληθώρα πλεγμάτων σε τρείς διαφορετικές γεωμετρίες του μοντέλου Μ151/1. Το Μ151/1 είναι ένα μοντέλο πειραματικού αεροσκάφους εμπροσθοκλινούς πτέρυγας με πτερύγια Canard. Στην εργασία περιλαμβάνεται η περιγραφή ολόκληρης της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, ξεκινώντας από το στάδιο του σχεδιασμού του μοντέλου Μ151/1, συνεχίζοντας στην διαμόρφωση και δημιουργία πλέγματος στον όγκο που το περιβάλλει, έπειτα στην εφαρμογή επίλυσης των προσομοιώσεων και ολοκληρώνοντας με την σύγκριση αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων από την επεξεργασία αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά