Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαδιικασία πιστοποίησης CE ξύλινων μελλών βιομηχανίας κατασκευών ξύλου

Livas Charalabos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/86619500-D113-437C-B410-4376E1E36ED5
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαράλαμπος Λίβας, "Διαδιικασία πιστοποίησης CE ξύλινων μελλών βιομηχανίας κατασκευών ξύλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66295
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικειμενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η πιστοποίηση CE ξύλινων δομικών μελών μιας βιομηχανίας παραγωγής ξύλων κατασκευών.Η πιστοποίηση CE σε δομικά υλικά, οπότε και σε ξύλινα μέλη που χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές, έχει τεθεί απαραίτητη για κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε..Η διαδικασία της πιστοποίησης CE επιβάλει την διεξαγωγή μιας σειράς πειραμάτων ώστε να βρεθούν, να καταγραφούν και να συγκριθούν τα δεδομένα που προκύπτουν με τα διεθνή πρότυπα. Τα πειράματα που διεξάγονται είναι συγκεκριμένα και οι μέθοδοι που ακολουθούνται καθορισμένες.Για την διεξαγωγή των πειραμάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο των ιδιοτήτων των εξεταζόμενων δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε ο εργαστηριακός εξοπλισμός του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου το οποίο διαθέτει κατάλληλο και πιστοποιημένο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων πειραμάτων.Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι τα δοκίμια παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές ως προς την εκλυόμενη φορμαλδεΰδη γεγονός που τα καθιστά φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επίσης η αντοχή στην φωτιά είναι αποδεκτή, όμως ως προς τις μηχανικές αντοχές παρουσιάζεται αστοχία. Για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα δοκίμια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να λάβουν την πιστοποίηση CE και να κατηγοριοποιηθούν σε κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες αντοχών GL.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά