Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υλοποίηση συστήματος γραφικής απεικόνισης της διασποράς αέριων ρύπων εξαιτίας των δραστηριοτήτων πλοίων

Patestos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7DA2189A-9521-4521-9469-D1F60F355B11
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Πατέστος, "Υλοποίηση συστήματος γραφικής απεικόνισης της διασποράς αέριων ρύπων εξαιτίας των δραστηριοτήτων πλοίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66304
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός ρεαλιστικού μοντέλου απεικόνισης της κατανομής των αέριων ρύπων που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες (πλεύση – ελιγμοί – στάθμευση) καραβιών προκειμένου να γίνεται καλύτερη αναγνώριση γεωγραφικών περιοχών με έντονο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Έτσι θα δοθεί μια σαφέστερη εικόνα για τη συγκέντρωση και διάχυση των εκπομπών αέριων ρύπων από τη Ναυτιλία αλλά και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή την οποία εξετάζουμε (Νότιο Αιγαίο). Η υλοποίηση του προτεινόμενου γραφικού μοντέλου διασποράς αέριων ρύπων θα γίνει με χρήση Γκαουσιανού μοντέλου διασποράς στο οποίο ως παράμετροι εισόδου θα είναι τα χαρακτηριστικά του αέριου ρύπου, τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και το γεωγραφικό στίγμα των πλοίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά