Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τραπεζικοί κίνδυνοι και εταιρική διακυβέρνηση. Μια εμπειρική μελέτη των ευρωπαϊκών τραπεζών

Psarakis Eftychios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/54F7FE3D-9356-4AA1-8EFF-669A060EC8D2
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτύχιος Ψαράκης, "Τραπεζικοί κίνδυνοι και εταιρική διακυβέρνηση. Μια εμπειρική μελέτη των ευρωπαϊκών τραπεζών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66422
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε μια περίοδο κρίσης για το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα η αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρικής Διακυβέρνησης περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη. Μέσω της διαφάνειας και της επάρκειας της παρεχόμενης πληροφορίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, η επιβίωση, η υγιή ανάπτυξη και η αποφυγή χρεοκοπιών που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, είναι εφικτός στόχος. Η εταιρική διακυβέρνηση ως ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο λειτουργεί σε ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει στόχο την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μετόχων αλλά και την αποφυγή οικονομικών και λογιστικών σκανδάλων. Στα πλαίσια αυτά επειδή είναι σημαντικό ζήτημα και απασχολεί τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και τις διοικήσεις των τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δημιουργήσει το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο οι διοικήσεις των τραπεζών θα διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ενδιαφερόμενων μερών τους.Στην μεταπτυχιακή διατριβή που θα αναπτυχθεί στα επόμενα κεφάλαια θα εξεταστεί αν και πόσο βασικοί παράγοντες, σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, της εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν να επηρεάσουν τους κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνουν οι διοικήσεις των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Στη εργασία αυτή εξετάζονται Ευρωπαϊκές Τράπεζες οι οποίες έλαβαν μέρος στο τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2013.Αναφορικά με την δομή της εργασίας, αρχικά δίνεται ο ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης και γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν τόσο τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του. Στο κεφάλαιο 5 υλοποιείται μια εμπειρική μελέτη η οποία ξεκινά με μια συνοπτική ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια εξετάζεται αν και κατά πόσο η μεταβλητή ανάληψης κινδύνου, επηρεάζεται από τους παράγοντες τις εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο στο έτος βάσης όσο και στα δύο σενάρια του τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια που πραγματεύονται την σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης με τον κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνουν τα Ευρωπαϊκά Τραπεζικά ιδρύματα. Στα κεφάλαια αυτά θα αναπτυχθεί τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης όσο και η πρακτική προσέγγιση ώστε να γίνει σαφές η οποιαδήποτε σχέση των παραγόντων που μελετώνται σε συνδυασμό με τα αναλυτικά αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που διενεργήθηκε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά