Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & επικινδυνότητας μονάδων παραγωγής συσσωρευτών

Komnos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A25C7E1D-ADB9-4AB2-9871-83351509257A
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Κομνός, "Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & επικινδυνότητας μονάδων παραγωγής συσσωρευτών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66496
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αυξανόμενη χρήση μπαταριών (συσσωρευτών) τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην υιοθέτηση νέων πολιτικών, αναφορικά με τα καύσιμα, φιλικότερων προς το περιβάλλον. Η παραγωγή τους, όμως, πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριμένα μέτρα ώστε οι μπαταρίες να μην αποτελούν κίνδυνο για την ζωή, την υγεία και το περιβάλλον αλλά να είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την οικολογική συνείδηση. Αντικείμενο μελέτης, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός των κινδύνων αυτών και ο περιορισμός τους με την εφαρμογής κατάλληλων μέτρων.Προηγείται η καταγραφή και ανάλυση των πηγών κινδύνου για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το πρόβλημα. Εντοπίζονται οι αέριοι, υγροί και στερεοί ρύποι που προκύπτουν από μία μονάδα παραγωγής συσσωρευτών και παρουσιάζονται οι επιπτώσεις τους. Στη συνέχεια, γίνεται σύγκριση των εκπεμπόμενων ρύπων με τα αποδεκτά όρια όπως ορίζονται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να προσδιοριστεί το μέγεθος του κινδύνου που πρέπει να περιοριστεί. Στην παραπάνω καταγραφή προσδιορίζονται επίσης και οι εργονομικοί κίνδυνοι ώστε να ακολουθήσει μία μελέτη επικινδυνότητας για τον χώρο εργασίας της μονάδας παραγωγής συσσωρευτών.Το δεύτερο σκέλος της εργασία αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος που αναλύθηκε προηγουμένως. Ως λύσεις παρουσιάζονται μονάδες εξουδετέρωσης και απομόνωσης των ρύπων, όπως η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και η πλυντηρίδα αερίων. Προτείνονται μέτρα προστασίας των εργαζομένων και μέτρα περιορισμού του ρυπαντικού φορτίου προς το περιβάλλον. Με στόχο της πρακτική και εφαρμοσμένη προσέγγιση του θέματος η εργασία θα στηριχθεί σε πραγματικά δεδομένα μονάδας παραγωγής συσσωρευτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά