Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή εκμετάλλευση βιομάζας προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Davis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AD1AA231-6DBD-4F43-A3CB-7782A525A487
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Δαβής, "Ενεργειακή εκμετάλλευση βιομάζας προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: παρούσα κατάσταση και προοπτικές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66563
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου στη σύγχρονη εποχή, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον στα ορυκτά καύσιμα ως πρώτη ύλη, είναι εξαιρετικά ρυπογόνες με αποτέλεσμα τη μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Συνέπεια αυτού, σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για ενέργεια, αποτελεί η ανάγκη εξεύρεσης νέων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, οι οποίες θα είναι φιλικές στο περιβάλλον. Η βιομάζα αποτελεί μια από τις αρχαιότερες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, εάν σκεφτούμε ότι η πρώτη πηγή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τις καθημερινές ανάγκες του (θέρμανση, προετοιμασία φαγητού) ήταν η καύση των ξύλων. Ως ενεργειακή πηγή η βιομάζα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαιτίας των πολλών πλεονεκτημάτων που παρέχει η χρήση της. Ειδικότερα, υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιοποίησης της βιομάζας με σκοπό την μετατροπή της σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια ή/και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. βιοντίζελ, βιοαιθανόλη). Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της βιομάζας είναι η επαναχρησιμοποίηση υποπροϊόντων χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα απορρίμματα και τα υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών. Επιπλέον, με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί νέες διεργασίες αποδοτικότερης εκμετάλλευσης της βιομάζας, με το κόστος, ωστόσο, παραγωγής ενέργειας από βιομάζα να παραμένει σχετικά υψηλό. Στην αρχή της εργασίας παρουσιάζεται μια γενική περιγραφή της βιομάζας, η οποία περιλαμβάνει τις πηγές προέλευσης και τα παράγωγα της βιομάζας. Στη συνέχεια, αναλύονται επιμέρους τα βιοκαύσιμα ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Ένα σημαντικό κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά στην ανασκόπηση των μεθόδων ενεργειακής εκμετάλλευσης της βιομάζας. Οι πιο βασικές μέθοδοι είναι η αεριοποίηση, η πυρόλυση, οι κυψελίδες καυσίμου, η απευθείας καύση και τα συστήματα συμπαραγωγής. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι εφαρμογής των μεθόδων αυτών με στόχο την αποδοτική χρήση τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά