Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία τελικού επεξεργαστή για τη διασύνδεση της ψηφιακής καθοδήγησης Sinumerik 810D του κέντρου κατεργασίας DMU50 με το CAD/CAM λογισμικό NX

Tziatzios Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8D468A82-FAB9-4231-B156-47D2A0695494
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Τζιάτζιος, "Δημιουργία τελικού επεξεργαστή για τη διασύνδεση της ψηφιακής καθοδήγησης Sinumerik 810D του κέντρου κατεργασίας DMU50 με το CAD/CAM λογισμικό NX", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66599
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει διττό στόχο. Αφενός, ο πρώτος στόχος είναι η εξοικείωση ενός αρχάριου χρήστη με τη διαδικασία της τριδιάστατης μοντελοποίησης καλουπιών και λοιπών εξαρτημάτων μικρής και μεσαίας πολυπλοκότητας χρησιμοποιώντας ένα παραμετρικό σύστημα CAD όπως αυτό της 9ης έκδοσης του λογισμικού ΝΧ της εταιρείας SIEMENS. Αφετέρου, ο δεύτερος στόχος είναι να καταστήσει κατανοητή στον χρήστη τη διαδικασία που απαιτείται για τη διασύνδεση των συστημάτων CAD και CAM του λογισμικού με το κέντρο κατεργασίας DMU50 eco της εταιρείας DMG Mori με σκοπό την παραγωγή των μοντέλων σε πραγματικό χρόνο. Το προαναφερθέν κέντρο κατεργασίας βρίσκεται στον χώρο του εργαστηρίου Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Συγκεκριμένα : στο 2ο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία σύντομη αλλά ταυτόχρονα περιεκτική βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την προσθετική κατασκευή, τις αρχές που τη διέπουν, τις διαδικασίες παραγωγής, τις προσφερόμενες προσθετικές τεχνολογίες καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.το 3ο κεφάλαιο αποτελεί έναν αναλυτικό και συνάμα γρήγορο οδηγό έναρξης για την περιήγηση στα συστήματα CAD και CAM και το υποσύστημα Post Builder της 9ης έκδοσης του λογισμικού NX.στο 4ο κεφάλαιο παρατίθεται ο χρησιμοποιούμενος εργαστηριακός υλικοτεχνικός εξοπλισμός.στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τόσο αναλυτικά όσο και συνοπτικά οι διαδικασίες μοντελοποίησης και προγραμματισμού της παραγωγής δύο ενδεικτικών καλουπιών με τις προσομοιώσεις των κύκλων κατεργασιών και τα τελικά παραχθέντα τεμάχια που προέκυψαν.στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαδικασίες μοντελοποίησης και προγραμματισμού της παραγωγής κάποιων επιλεγμένων στοιχείων μηχανών με τις προσομοιώσεις των κύκλων κατεργασιών και τα τελικά παραχθέντα τεμάχια που προέκυψαν.στο 7ο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που συνήχθησαν με την περαίωση της εν λόγω εργασίας καθώς και κάποιες πιθανές προτάσεις για ενδεχόμενο μελλοντικό εμπλουτισμό της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά