Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συναισθηματική νοημοσύνη προϊσταμένων και επαγγελματική ικανοποίηση υφισταμένων: μία μελέτη σε τουριστικές επιχειρήσεις

Lagou Erasmia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8BAC1DF2-1773-443F-8603-BAC7A4283FEE
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ερασμία Λαγού, "Συναισθηματική νοημοσύνη προϊσταμένων και επαγγελματική ικανοποίηση υφισταμένων: μία μελέτη σε τουριστικές επιχειρήσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66612
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη ερευνάται η σχέση «Συναισθηματική Νοημοσύνη Προϊσταμένων και Επαγγελματική Ικανοποίηση Υφισταμένων: Μία μελέτη σε τουριστικές επιχειρήσεις». Ερευνάται η σχέση τριών διαστάσεων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, δηλαδή η αντίληψη, η κατανόηση και η διαχείριση του συναισθήματος από τους προϊσταμένους σε σχέση με έξι μεταβλητές που αφορούν στην επαγγελματική ικανοποίηση και τις υποκειμενικές παραμέτρους της. Τις έξι μεταβλητές αυτές αποτελούν η επαγγελματική ικανοποίηση, η επαγγελματική εξουθένωση, το θετικό και αρνητικό συναίσθημα στην εργασία, η συνοχή της ομάδας καθώς και το αντιληπτό άγχος των υφισταμένων. Στην έρευνα συμμετείχαν 25 προϊστάμενοι και 92 υφιστάμενοι από 25 ξενοδοχειακές μονάδες του Νομού Ιωαννίνων. Για τη συλλογή των δεδομένων μοιράστηκαν έντυπα ερωτηματολόγια τα οποία συμπεριλάμβαναν ερωτήσεις για τις έξι προαναφερθείσες μεταβλητές καθώς και ένα τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η αντίληψη του συναισθήματος, που αποτελεί μία πτυχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μετρήθηκε και στους υφισταμένους.Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη, στις μονοεπίπεδες και στις πολυεπίπεδες αναλύσεις. Οι μονοεπίπεδες αναλύσεις αφορούν συσχετίσεις των μεταβλητών ξεχωριστά στους προϊσταμένους και στους υφισταμένους, ενώ οι πολυεπίπεδες αναλύσεις αφορούν σε συσχετίσεις μεταξύ της επιρροής της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των προϊσταμένων, στων υφισταμένων τους την επαγγελματική ικανοποίηση και τις υποκειμενικές παραμέτρους της. Τα αποτελέσματα των μονοεπίπεδων αναλύσεων οδήγησαν στο συμπέρασμα πως η αντίληψη του συναισθήματος από τους υφισταμένους μετριάζει την επαγγελματική εξουθένωση και το άγχος που προέρχεται από την εργασία τους. Οι πολυεπίπεδες αναλύσεις κατέδειξαν πως η διαχείριση του συναισθήματος από τους προϊσταμένους αποτελεί την δεξιότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης με την μεγαλύτερη θετική επιρροή προς τους υφισταμένους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά