Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προγραμματισμός παραγωγής για τη γραμμή εμφιάλωσης φιαλών pet 0.5,1 και 1.5 lit της εταιρείας ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.- ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ ΣΑΜΑΡΙΑ

Leivadiotakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9B1FB9B0-2CB4-4AA0-85A6-91C622045C6F
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Λειβαδιωτάκης, "Προγραμματισμός παραγωγής για τη γραμμή εμφιάλωσης φιαλών pet 0.5,1 και 1.5 lit της εταιρείας ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε.- ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ ΣΑΜΑΡΙΑ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66619
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται μια εκ των γραμμών εμφιάλωσης της εταιρείας ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. - Επιτραπέζιο Νερό Σαμαριά. Η συγκεκριμένη γραμμή χρησιμοποιείται για την εμφιάλωση φιαλών PET 0.5,1 και 1.5 lit. Στα πλαίσια της εργασίας αρχικά γίνεται καταγραφή και μελέτη της τρέχουσας λειτουργίας της γραμμής παραγωγής. Βάσει των στοιχείων (ποσοτικών, χρονικών, ποιοτικών) που δημιουργούνται σε πρώτη φάση διαγράμματα ροής, από τα οποία εξάγονται μοντέλα με Δίκτυα Petri, επειδή η διαδικασία εμφιάλωσης του κάθε είδους φιάλης εν μέρει διαφοροποιείται. Από τη μελέτη των μοντέλων και προσομοιώσεις βασικών ρεαλιστικών σεναρίων, εντοπίζονται κρίσιμες παράμετροι της όλης διαδικασίας που δρουν περιοριστικά στη παραγωγικότητα της γραμμής. Σε τελικό στάδιο χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης που αξιοποιούν δεδομένα πωλήσεων προηγούμενων ετών και διαμορφώνεται μοντέλο μαθηματικού προγραμματισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά