Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καταγραφή και ψηφιοποίηση μέσω GIS γεωργικών εκτάσεων με φωτοβολταϊκά στο νομό Χανίων. Αξιολόγηση επένδυσης φωτοβολταϊκών ως προς τις γεωργικές καλλιέργειες και την ισχύουσα νομοθεσία

Giatrakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/37315AAA-2F57-46D2-8830-D07D6C50B504
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Γιατράκης, "Καταγραφή και ψηφιοποίηση μέσω GIS γεωργικών εκτάσεων με φωτοβολταϊκά στο νομό Χανίων. Αξιολόγηση επένδυσης φωτοβολταϊκών ως προς τις γεωργικές καλλιέργειες και την ισχύουσα νομοθεσία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66643
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η απότομη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο νομό Χανίων από το 2007 και μετά, καθώς και η αντικατάσταση πολλών παραδοσιακών καλλιεργειών με φωτοβολταϊκά πάρκα έδωσαν ώθηση στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής. Η εργασία έχει αρχικά ως στόχο την καταγραφή και ψηφιοποίηση όλων των φωτοβολταικών πάρκων που βρίσκονται σε εκτάσεις στις οποίες θα μπορούσε να γίνει η ανάπτυξη καλλιεργειών για διατροφή. Επιπρόσθετα προσπαθεί να αξιολογήσει από οικονομική σκοπιά την επένδυση των φωτοβολταικών πάρκων σε γεωργικές εκτάσεις συγκρίνοντας τα έσοδα και τα έξοδα που έχει ένας ιδιώτης ανάλογα με ποιον από τους δύο τρόπους επιλέγει να αξιοποιήσει τη γη του. Για την περάτωση του πρώτου στόχου της εργασίας μελετήθηκαν τα βασικά στοιχεία του ArcGIS, του βασικού προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε. Για το δεύτερο μέρος αναλύθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο των δύο μερών της οικονομικής σύγκρισης, δηλαδή των φωτοβολταικών συστημάτων και των πιο διαδεδομένων καλλιεργειών του νομού. Επίσης προσεγγίζεται το ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και εξετάζεται η συμβολή του αφενός στην ανάπτυξη των φωτοβολταικών συστημάτων έναντι των παραδοσιακών καλλιεργειών, και αφετέρου στον τρόπο που αυτό επηρέασε την οικονομική σύγκριση. Τέλος παρουσιάζονται οι τελικοί χάρτες των γεωργικών εκτάσεων με φωτοβολταϊκά και γίνεται εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων για την κατάσταση που επικρατεί στο νομό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά