Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανίχνευση ατελειών σε σύνθετα υλικά μέσω μη καταστροφικού ελέγχου

Kalogeri Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3B38FA9B-AEB7-409B-A914-9D3D00EB2A5C
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Καλογερή, "Ανίχνευση ατελειών σε σύνθετα υλικά μέσω μη καταστροφικού ελέγχου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66648
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύεται η συμπεριφορά των έξυπνων υλικών, οι διάφοροι τρόποι ενίσχυσης τους και η αντοχή που αποκτούν, με έμφαση στα σύνθετα υλικά που προορίζονται για πλάκες. Ερευνώνται επίσης, μέσω των κυριότερων μεθόδων του Μη Καταστροφικού Ελέγχου, πιθανές αστοχίες εντός του υλικού καθώς και φορτίσεις των ατελειών με μεγαλύτερο βάρος έρευνας στην ρηγμάτωση υλικού. Επιπλέον, βάσει των συμπερασμάτων κάθε μεθόδου ανίχνευσης ατελειών, συγκρίνονται οι μέθοδοι που αναλύθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητα τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά