Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρική σχεδίαση σε περιβάλλον CAD

Sifantonakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2D9E5CF7-8360-467F-A1E3-7E64369E3448
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Σηφαντωνάκης, "Παραμετρική σχεδίαση σε περιβάλλον CAD", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.66842
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική έχει σκοπό να εξετάσει το θέμα της παραμετρικής σχεδίασης σε περιβάλλον CAD.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα συστήματα CAD, παρουσιάζεται η παραμετρική σχεδίαση, πως λειτουργούν τα συστήματα σχεδιασμού με τη βοήθεια υπολογιστή, τι ικανότητες δίνουν στο χρήστη, ποιά είναι τα πλεονεκτήματά τους, ποιά είναι η διαδικασία παραμετρικής μοντελοποίησης των στερεών, τι είναι οικογένεια εξαρτημάτων και πως συνδυάζονται τα συστήματα CAD/CAM.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία παραμετροποίησης και η αναλυτική εφαρμογή της σε ένα από τα δοκίμια της εργασίας. Η παραμετροποίηση αυτή, καθώς και όλα τα σχεδιαστικά μέρη αυτής της εργασίας έγιναν στο περιβάλλον του Inventor Professional 2016 της Autodesk.Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί μια σειρά από παραμετροποιημένα δοκίμια μαζί με τα μηχανολογικά τους σχέδια, αλλά και κάποιες παραλλαγές τους, που προκύπτουν από την παραμετρική σχεδίαση.Τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται τρεις παραμετροποιημένες συναρμογές, τα μηχανολογικά τους σχέδια καθώς και μερικές ενδεικτικές παραλλαγές τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά