Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ασκήσεις ακραίων καταστάσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: εμπειρική ανάλυση στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Fragkiadakis Panteleimon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/397FBC77-D423-43D8-8CA0-0735990BDDC3
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παντελεήμων Φραγκιαδάκης, "Ασκήσεις ακραίων καταστάσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: εμπειρική ανάλυση στις ευρωπαϊκές τράπεζες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67091
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται υπό σημαντική πίεση από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007-2008. Εκτός από την παγκόσμια πιστωτική κρίση, η Ευρωπαϊκή κρίση χρέους έχει δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες. Σε απάντηση στην ανάγκη για την αύξηση της διαφάνειας και της σταθερότητας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό / τραπεζικό σύστημα και τον εντοπισμό των αδυναμιών στις δομές του κεφαλαίου των τραπεζών, έχουν οι πανευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που εκτελούνται από την European Banking Authority. O στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την οικονομική απόδοση των ευρωπαϊκών τραπεζών που συμμετείχαν στα τεστ αντοχής της ΕΒΑ. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα των τραπεζών, βάσει του Κεφαλαίου, τα περιουσιακά στοιχεία, την Διοίκηση, τα κέρδη, την ρευστότητα, καθώς και τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής. Η αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών γίνεται μέσω μιας ισχυρής πολυκριτήριας μεθοδολογίας κατάταξης. Η τελευταία χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ των τραπεζών, η οποίες απέτυχαν να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την EBA, και τις καλά κεφαλαιοποιημένες .

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά