Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κρήτη, μία ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση

Kladou Kyriaki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5A65FCC5-04FD-4F1C-A42F-D24121A49D97
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κυριακή Κλάδου, "Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κρήτη, μία ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67117
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται οι έννοιες του τουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού, αναφέρονται οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις του εναλλακτικού τουρισμού, αναλύονται οι διάφορες μορφές, και στη συνέχεια αναλύεται το φαινόμενο του Ιατρικού τουρισμού, του Συνεδριακού και του Αγροτουρισμού, στην Κρήτη. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά των υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης και των αφίξεων των τελευταίων ετών.Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση από σχετικές δημοσιεύσεις και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σχετικά με έρευνες που έχουν γίνει στον τομέα του τουρισμού.Στο τρίτο κεφάλαιο αφότου γίνει ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας, γίνεται αποτίμηση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν για τα έτη 2013, 2014 και 2015, καθώς αναλύονται και συγκρίνονται διαχρονικά τα αποτελέσματα.Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές σχετικά με την πορεία του εναλλακτικού τουρισμού στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα, καθώς και τα σημεία που χρήζουν βελτίωση ώστε να αναπτυχθεί το φαινόμενο του εναλλακτικού τουρισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά