Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας σε επιλεγμένο δείγμα πολυεθνικής εταιρείας: ΑΒΒ Α.Ε.

Marini Pinelopi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F8425F93-723B-4362-B60D-607068190BEB
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πηνελόπη Μαρίνη, "Μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας σε επιλεγμένο δείγμα πολυεθνικής εταιρείας: ΑΒΒ Α.Ε.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67133
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τα κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας σε επιλεγμένο δείγμα εργαζομένων της πολυεθνικής εταιρείας ΑΒΒ. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να προσδιοριστεί το επίπεδο ικανοποίησης της εσωτερικής επικοινωνίας, τα προτιμητέα και πιο αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας. Ως πληθυσμός της έρευνας ορίστηκαν τέσσερις επιχειρήσεις της ΑΒΒ, εκ των οποίων οι τρείς είναι στην Ελλάδα και η μία στη Κύπρο. Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση γραπτών ερωτηματολογίων, τα οποία συντάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες ανάπτυξης του συγκεκριμένου μέσου συλλογής ερευνητικού υλικού. Συμπληρώθηκαν 73 ερωτηματολόγια, αριθμός που καλύπτει τις στατιστικές απαιτήσεις της διαδικασίας. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αναλύεται η έννοια της επικοινωνίας, αλλά και η θεωρία, οι μορφές και μέθοδοι της επιχειρησιακής επικοινωνίας. Στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας αναπτύχθηκε το υπόδειγμα της έρευνας, η υπό μελέτη υπόθεση, καθώς και η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική για όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, εκτός της ερώτησης 6 όπου χρησιμοποιήθηκε, λόγω της ειδικής μορφής της, η πολυκριτήρια ανάλυση MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis).Στο τρίτο μέρος της εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας και προτείνονται προτάσεις για την βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας της εταιρείας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά