Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δυναμική απόκριση πλακών και επιρροή της αποκόλλησης

Tsigouri Amfithea

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E9ED09B9-0086-41C1-A0F8-4736D5E97D5A
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αμφιθέα Τσιγούρη, "Δυναμική απόκριση πλακών και επιρροή της αποκόλλησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67212
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η δυναμική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος υπό συνθήκες αποκόλλησης. Το μηχανικό μοντέλο το οποίο εξετάζεται αποτελείται από σύνθετη πλάκα, της οποίας το κάτω και άνω στρώμα είναι πιεζοηλεκτρικά ελάσματα τα οποία έχουν ενσωματωθεί με κατάλληλη χρήση συγκολλητικού υλικού. Η πλάκα είναι πακτωμένη και από τις τέσσερις πλευρές της, και διακριτοποιείται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Οι προσομοιώσεις έγιναν με τη χρήση αλγόριθμου ολοκλήρωσης στο περιβάλλον της Matlab.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά