Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή των εφαρμογών στην εξέλιγη των επιχειρήσεων

Labropoulos Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7D7779DF-A296-4F7F-993C-F62F8B433807
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, "Η συμβολή των εφαρμογών στην εξέλιγη των επιχειρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67278
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι επιθυμούν και σε ορισμένες των περιπτώσεων «απαιτούν», να λαμβάνουν μια όσο το δυνατόν υψηλότερη και εξατομικευμένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνουν. Τη λήψη όλων αυτών των δεδομένων και των πληροφοριών θέλουν να την πραγματοποιούν κάθε στιγμή, σε όποιο σημείο και εάν βρίσκονται, καθώς επίσης και με κάθε διαθέσιμο μέσο, φορητή ή άλλη συσκευή έχουν στη διάθεσή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υιοθέτηση και η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών (applications), τις οποίες οι επιχειρήσεις καλούνται να χρησιμοποιούν, προς όφελος δικό τους, αλλά περισσότερο προς όφελος των χρηστών – πελατών τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης των επιχειρησιακών τους διαδικασιών, προκειμένου να καταστούν βιώσιμες και παράλληλα να αναπτύξουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι άλλων ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου τους.Στη σημερινή σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα, στον τουριστικό κλάδο που μελετάται πιο εμπεριστατωμένα, υπάρχει ένας συνεχής πολλαπλασιασμός των «φορητών» εφαρμογών, που μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος χρήσης και οι οποίες εφαρμόζονται σε μια σειρά διαφορετικών λειτουργιών. Η μελέτη που πραγματοποιείται παρουσιάζει διάφορες προσεγγίσεις ως προς τις εφαρμογές αυτές και τη χρήση τους από τις επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου, ενώ εξετάζονται και εκείνα τα κριτήρια που αφορούν τις διαστάσεις, τόσο του πλαισίου χρήσης των εφαρμογών αυτών, όσο και της προσαρμογής των επιχειρήσεων και των χρηστών – πελατών στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται.Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης, αναλύονται ο σκοπός εκπόνησης του όλου εγχειρήματος, καθώς επίσης και οι στόχοι προς επίτευξη που έχουν τεθεί. Εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις υιοθετούν ή θα πρέπει να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στη λειτουργία τους, ενώ αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει οι εφαρμογές αυτές να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες, οι προσπάθειες των επιχειρήσεων. Το δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει όλους εκείνους τους τομείς των επιχειρήσεων επί των οποίων οι εφαρμογές μπορούν να υιοθετηθούν και να καταστούν αποτελεσματικές, με την κατάλληλη χρήση και υποδομή. Χώροι όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρήν, τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών, όπως επίσης και η επιχειρησιακή ή διεπιχειρησιακή ολοκλήρωση αποτελούν τομείς στους οποίους η υιοθέτηση των τεχνολογικών εφαρμογών μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως σημαντική για την εξέλιξη και των προαγωγή των επιχειρήσεων.Το τρίτο κεφάλαιο της μελέτης είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων και στο πως οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι διάφορες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη λειτουργία του. Προσδιορίζονται οι έννοιες και οι παράμετροι του «Ηλεκτρονικού Τουρισμού – E – Tourism», ενώ αναλύεται και η σημαντική συνδρομή του διαδικτύου (internet) στον τουριστικό κλάδο. Επίσης, αναφορά γίνεται και στα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης marketing που μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν στον τουριστικό χώρο και να αποφέρουν πολύ σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις εκείνες που θα προσαρμοστούν σε αυτά. Το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος κεφαλαίου εξετάζει τις διάφορες εφαρμογές που έχουν αφομοιωθεί και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις του υπόψιν κλάδου, όπως μπορεί να είναι οι εφαρμογές των on line κρατήσεων, η δημιουργία των ηλεκτρονικών περιπτέρων, οι πανοραμικές φωτογραφίες, τα διάφορα voice portal, κλπ. Τέλος, το τρίτο αυτό κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παράθεση όλων των παραμέτρων των ηλεκτρονικών εφαρμογών, που συνεισφέρουν θετικά και αποδοτικά στον τουριστικό κλάδο.Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι ηλεκτρονικές εφαρμογές στον τουριστικό κλάδο, με τη χρήση «έξυπνων» κινητών και φορητών συσκευών (tablets), αποτελεί το βασικό αντικείμενο μελέτης στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Πέραν των ανωτέρω, το κεφάλαιο αυτό παραθέτει και τα είδη εκείνα των τουριστικών υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι εφαρμογές μέσω των συσκευών αυτών όπως είναι, ποικίλες τουριστικές πληροφορίες, απεικόνιση χαρτών και τοποθεσιών, παροχή βοήθειας και κάθε είδους πληροφόρησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του χρήστη, καθώς και άλλου είδους συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Επιπλέον, για την αντιπροσωπευτικότερη παρουσίαση της χρήσης των εφαρμογών στον εξεταζόμενο κλάδο, αναλύονται και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που μπορεί να έχει η

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά