Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνικές απαιτήσεις – λύσεις για την επίτευξη μεγάλης κλίμακας αξιοποίησης των ΑΠΕ

Charalampaki Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/723947F5-9709-4288-A756-863EEE973119
Έτος 2016
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Χαραλαμπάκη, "Τεχνικές απαιτήσεις – λύσεις για την επίτευξη μεγάλης κλίμακας αξιοποίησης των ΑΠΕ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67389
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προωθείται και ενισχύεται με ισχυρά κίνητρα και υψηλούς ρυθμούς σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Το σημαντικότερο κίνητρο για αυτή την προώθηση των ΑΠΕ είναι τα συσσωρευμένα οικολογικά προβλήματα που δημιούργησε η αλόγιστη χρήση αφενός των συμβατικών καυσίμων και αφετέρου της πυρηνικής ενέργειας. Για το σχεδιασμό όμως και τη λειτουργία ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί λόγω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ. Έτσι στην εργασία αυτή μελετώνται οι τεχνικές απαιτήσεις και οι ανάλογες λύσεις που απαιτούνται για τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στο ΣΗΕ.Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας όπου διακρίνεται σε 3 μέρη, το σύστημα παραγωγής, το σύστημα μεταφοράς και το δίκτυο διανομής. Η συνέχεια επικεντρώνεται στις κυριότερες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά στια ανεμογεννήτριες τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Αναλύονται επίσης τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας τα οποία πρέπει να ληφθούν σε κάθε περίπτωση για την ομαλή και βέλτιστη λειτουργία του.Τέλος γίνεται διερεύνηση των τρόπων επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν από τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισμοί της λειτουργίας ενός ΣΗΕ που θίγονται προηγουμένως.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά