Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστικά έργα

Anastasiou Prokopios-Richardos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0E7B0996-D97D-4F09-98A4-505192DE14BA
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Προκόπιος-Ριχάρδος Αναστασίου, "Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστικά έργα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67414
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από 5 κεφάλαια και έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε κατασκευαστικά έργα και συγκεκριμένα σε έργα οδοποιίας, σηραγγών και ΔΕΗ.Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια της γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, δίνεται ιδιαίτερη βάση στην νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων καθώς και στα συστήματα διαχείρησης ασφαλείας (ΣΔΑ) τα οποία έχουν ως στόχο τόσο τον εντοπισμό των καταστάσεων που εγκυμονούν κινδύνους όσο και την ανάπτυξη μέτρων πρόληψης και προστασίας.Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το περιβάλλον της εργασίας. Αρχικά εισάγεται η έννοια των κατασκευαστικών έργων και παρουσιάζονται αναλυτικά οι φάσεις των έργων ΔΕΗ, οδοποιίας και σηραγγών, καθώς και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των έργων. Ακολούθως κατηγοριοποιούνται οι κίνδυνοι ώστε να διευκολυνθεί η διερεύνησή τους και η εκτίμηση των επιπτώσεων που προκαλούν, και αναφέρονται οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που μπορούν να εμφανιστούν στα κατασκευαστικά έργα. Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζονται τα στατιστικά του περιβάλλοντος εργασίας.Στο τρίτο κεφάλαιο εξηγείται η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να γίνει η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τα κατασκευαστικά έργα. Αρχικά περιγράφεται η μεθοδολογία των διαγραμμάτων «απειλών-φραγμών-κινδύνων» (bow-tie) ώστε να υπάρξει καλύτερος τρόπος κατανόησης της συνδυαστικής δράσης των απειλών, των μέτρων πρόληψης, των αναδυομένων κινδύνων, των μέτρων προστασίας και των επιπτώσεων στην υγεία και το τεχνικό σύστημα. Έπειτα αναλύονται και αξιολογούνται οι φραγμοί ασφαλείας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την επεξήγηση της μεθοδολογίας ORA (Occupational Risk Assessment) με την οποία θα γίνει η ποσοτική ανάλυση της επικινδυνότητας για τα κατασκευαστικά έργα.Στο τέταρτο κεφάλαιο εφαρμόζονται οι μεθοδολογίες που αναλύθηκαν, αναφέρονται κάποιοι όροι βάσει των οποίων διαρθρώνεται η νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας σε εργοτάξια και οι προδιαγραφές που τηρούνται στους χώρους εργασίας των εργοταξιών για τη διασφάλιση ελάχιστης στάθμης ασφάλειας. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται 12 διαγράμματα bow-tie για τους συχνότερους κινδύνους που μπορούν να εμφανιστούν στα κατασκευαστικά έργα και έπειτα εφαρμόζεται η μεθοδολογία ORA για αυτούς τους κινδύνους.Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν και τονίζονται τα πολύτιμα συμπεράσματα που προκύπτουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την πρόταση κάποιων βελτιώσεων στο χώρο της ασφάλειας βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά