Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση του αλγορίθμου προσομοιωμένης ανόπτησης για την επίλυση του προβλήματος χροπρογραμματισμού εργασιών

Kourakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33CEF5CF-D8D7-4CE7-B9B1-1C52B44428DD
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Κουράκης, "Χρήση του αλγορίθμου προσομοιωμένης ανόπτησης για την επίλυση του προβλήματος χροπρογραμματισμού εργασιών ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67424
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική που πραγματοποιήθηκε γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις έννοιες του χρονικού προγραμματισμού προσωπικού για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χρόνου που διαθέτει μία επιχείρηση για την ολοκλήρωση μίας παραγωγικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα επιλύεται το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που πραγματοποιούνται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μηχανών μέσα σε μία επιχείρηση ούτως ώστε να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός τους και να βρεθεί ο βέλτιστος χρόνος ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της διπλωματικής χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος της προσομοιωμένης ανόπτησης σε τρείς τρόπους τοπικής αναζήτησης του βέλτιστου χρόνου ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας επιλύοντας διάφορα προβλήματα πολλών διαφορετικών αριθμών εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από 15 και 20 μηχανήματα που κατέχει μία επιχείρηση. Τα αποτελέσματα αναλύονται γραφικά βγάζοντας συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου προσομοιωμένης ανόπτησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά