Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη υβριδικού γενετικού αλγορίθμου για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με πολλαπλές αποθήκες

Pratikakis Charidimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ADA2A8BC-4540-467B-BE6D-E8346428E723
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαρίδημος Πρατικάκης, "Ανάπτυξη υβριδικού γενετικού αλγορίθμου για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με πολλαπλές αποθήκες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67439
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διανομή των έτοιμων προϊόντων από τις αποθήκες στους πελάτες, είναι ένα πρακτικό και απαιτητικό πρόβλημα στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Καλύτερες αποφάσεις κατά τα στάδια της δρομολόγησης μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης πελατών, καθώς περισσότεροι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν σε συντομότερο χρόνο. Το πρόβλημα της διανομής γενικά μοντελοποιείται σαν το πρόβλημα της δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle Routing Problem – VRP), στο οποίο γίνεται η υπόθεση ότι η εταιρεία εφοδιασμού έχει μια αποθήκη. Όμως σε περιπτώσεις όπου η εταιρεία εφοδιασμού έχει παραπάνω αποθήκες το VRP δεν είναι κατάλληλο. Για να αντιμετωπισθεί αυτός ο περιορισμός, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με πολλαπλές αποθήκες (Multi-Depot VRP – MDVRP). Το MDVRP αποτελεί ένα NP–δύσκολο πρόβλημα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος αποτελεσματικός αλγόριθμος για την βέλτιστη επίλυσή του. Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας αναπτύσσεται ένας υβριδικός γενετικός αλγόριθμος, που συμπεριλαμβάνει την μέθοδο εξοικονόμησης αποστάσεων των Clarke και Wright καθώς και τον ευρετικό αλγόριθμο του κοντινότερου γείτονα, για την επίλυση του προβλήματος. Η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου αλγόριθμου δοκιμάζεται μέσω υπολογιστικών μελετών σε προβλήματα διαφορετικών μεγεθών. Τέλος, τα αποτελέσματα που δίδει ο προτεινόμενος αλγόριθμος συγκρίνονται με τις καλύτερες λύσεις που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και δίδονται προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση του αλγόριθμου καθώς και ιδέες για μελλοντική διερεύνηση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά