Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ρύθμιση παραμέτρων ασαφούς ελέγχου σε ευφυείς κατασκευές

Valsamopoulos Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EC2A7CCD-0003-4D8C-83D9-E3B7B334BA21
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Βαλσαμόπουλος, "Ρύθμιση παραμέτρων ασαφούς ελέγχου σε ευφυείς κατασκευές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67477
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή, θα χρησιμοποιηθεί ένα μοντέλο μίας διακριτοποιημένης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων αφίπακτης πλάκας σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Μέσω ημιτονοειδών φορτίσεων θα δημιουργήσουμε ταλαντώσεις στην πλάκα τις οποίες έπειτα θα προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε κάνοντας διάφορες προσομοιώσεις στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Matlab.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά