Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση της κατεργασίας χάραξης με Laser με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Tsiafi Erasmia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8D7B4898-4E86-4FC8-AA0B-85C55C1EE22B
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ερασμία Τσιάφη, "Προσομοίωση της κατεργασίας χάραξης με Laser με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67491
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση του μηχανισμού φωτοαποδόμησης μεταλλικών υλικών με τη μέθοδο της εγχάραξης (laser engraving), λόγω της αλληλεπίδρασής τους με την ακτινοβολία laser. Η προσομοίωση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, με σκοπό την πληρέστερη και λεπτομερέστερη διερεύνηση διαφόρων πτυχών του φαινομένου αυτού. Στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης δημιουργείται ένα μοντέλο προσομοίωσης, το οποίο στοχεύει στην μοντελοποίηση με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια ολόκληρης της κατεργασίας της χάραξης ενός μετάλλου, σε συγκεκριμένες συνθήκες κατεργασίας. Η αφαίρεση υλικού με τη χρήση δέσμης laser είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατεργασία, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και τα τελευταία χρόνια βρίσκει σπουδαία εφαρμογή σε ένα πολύ μεγάλο εύρος από εργαστηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά