Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πολυκριτήρια μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης ενός Τμήματος Μηχανικών

Andronoglou Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7724C5D7-14BC-4288-B1D0-B32829E3D308
Έτος 2016
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Ανδρόνογλου, "Πολυκριτήρια μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης ενός Τμήματος Μηχανικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67580
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και χρήσιμα αντικείμενα τόσο της έρευνας όσο και της άσκησης πολιτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αποσκοπεί: στη μέτρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τη συνεχή αναβάθμιση και την ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες. Η Διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια πραγματική περίπτωση εσωτερικής αξιολόγησης ενός Τμήματος Μηχανικών από προπτυχιακούς φοιτητές. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 έως και σήμερα. Η Διπλωματική Εργασία αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης ανά έτος καθώς και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τελευταίων 11 ετών. Στα πλαίσια της εργασίας, θα εξετασθούν και θα αναλυθούν οι διαχρονικές τάσεις και οι τυχόν διακυμάνσεις ανά έτος και θα ερμηνευθούν τα ετήσια αποτελέσματα αξιολόγησης σε σχέση με εξωτερικούς παράγοντες. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στην πολυκριτήρια μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών από εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της πολυκριτήριας ανάλυσης αφορούν τον καθορισμό των διαχρονικά κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των φοιτητών από την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη συνολική και επιμέρους ικανοποίηση σε ένα πλήθος παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών υποδομών, τα βάρη των παραγόντων αυτών καθώς και τις προτεινόμενες ενέργειες για βελτίωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά