Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2008-2014)

Poulakakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/90A5F03F-D5CF-4610-9C8E-61EC5AC43F2C
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Πουλακάκης, "Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2008-2014)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67586
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των ετών 2008 έως 2014. Η μελέτη του κλάδου πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση ενός δείγματος που αποτελείται από πενήντα (50) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Το κριτήριο επιλογής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ήταν οι υψηλότερες συνολικές πωλήσεις που πραγματοποίησαν, κατά τη διάρκεια των ετών 2008 έως 2014. Για την ανάλυση αυτή, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, με στόχο την αξιόπιστη μελέτη και ανάλυση της οικονομικής πορείας του κλάδου, κατά τη διάρκεια των ετών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της εκτίμησης των επιδόσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση, η οποία στηρίχτηκε στην εφαρμογή της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE II. Τέλος, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των συνολικών στοιχείων και συμπερασμάτων, που προέκυψαν από την μελέτη του κλάδου, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά