Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη συστήματος για το πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων

Katradi Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DB534061-D4F3-4501-BD6D-E30ED87FA349
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Κατράδη, "Ανάπτυξη συστήματος για το πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67717
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος για το πρόβλημα του βέλτιστου σχεδιασμού γραμμής προϊόντων. Μέσα από ένα User Interface, ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει δεδομένα όπως τον αριθμό των προϊόντων που θα εισαχθούν στην αγορά όπως και των ανταγωνιστικών, τα επίπεδα, τα χαρακτηριστικά τους, τον αριθμό των καταναλωτών και το κριτήριο βελτιστοποίησης. Θα εφαρμοστεί γενετικός αλγόριθμος που θα βρίσκει βέλτιστες λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί. Το κριτήριο βελτιστοποίησης θα είναι είτε η μεγιστοποίηση του κέρδους είτε η βελτιστοποίηση του μεριδίου αγοράς.Στη σημερινή εποχή, το οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς και γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό πιέζοντας τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να εισάγουν στην παραγωγή συνεχώς καινούρια προϊόντα τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες τις αγοράς. Ο κακός σχεδιασμός των προϊόντων αποτελεί την κύρια αιτία για την αποτυχία τους όταν εισαχθούν στην αγορά, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών των εταιρειών. Στόχος του Βέλτιστου Σχεδιασμού Γραμμής Προϊόντων είναι ο σχεδιασμός μιας σειράς από προϊόντα τα οποία αν εισαχθούν στην αγορά θα αυξήσουν το μερίδιο αγοράς της εταιρείας.Για το σκοπό αυτό μοντελοποιούνται οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος το οποίο αναπαρίσταται από το σύνολο των χαρακτηριστικών του. Ο γενετικός αλγόριθμος αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση για το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο ανήκει στην κατηγορία των NP-hard προβλημάτων, γιατί είναι ο μόνος, ο οποίος βασίζεται σε συμπεριφορά πληθυσμού και αποτελεί τον πιο σύνθετο αλγόριθμο που έχει εφαρμοστεί σε συστήματα μάρκετινγκ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά