Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπό αβεβαιότητα σχηματισμός επικαλυπτόμενων συνασπισμών

Mamakos Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/113B541A-9D26-4C5E-BBDD-6E28F09EB58E
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Μαμάκος, "Υπό αβεβαιότητα σχηματισμός επικαλυπτόμενων συνασπισμών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67719
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα συνεργατικά παίγνια συχνά γίνεται η υπόθεση ότι οι πράκτορες έχουν πλήρη γνώση της χρησιμότητας που αποφέρει ο σχηματισμός των συνασπισμών, και ότι ο καθένας μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα συνασπισμό. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, αφαιρούμε αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι συχνά δε συνάδουν με τα πραγματικά περιβάλλοντα. Ως εκ τούτου, μελετάμε διάφορες πηγές αβεβαιότητας με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι πράκτορες σε συνεργατικά περιβάλλοντα, ενώ τους επιτρέπουμε να συμμετέχουν σε πολλούς συνασπισμούς ταυτόχρονα.Αρχικά εστιάζουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πράκτορες σχετικά με την αβεβαιότητα που προέρχεται από τη συνεισφορά των εν δυνάμει συνεργατών τους. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αναπτύσσουμε τρεις μεθόδους οι οποίες βασίζονται στον υπολογισμό φραγμάτων πιθανοτήτων για την εκτίμηση της ικανότητας ομάδων πρακτόρων να πραγματοποιήσουν μία εργασία. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται σε μία βελτίωση της ανισότητας Paley-Zygmund, ενώ η δεύτερη και η τρίτη βασίζονται στη διμερή ανισότητα του Chebyshev και την ανισότητα του Hoeffding, αντίστοιχα. Οι μέθοδοί μας επιτρέπουν στους πράκτορες να απαιτούν επίπεδα εμπιστοσύνης της επιλογής τους σχετικά με τη συνεισφορά πόρων των συνασπισμών. Οι πράκτορές μας διατηρούν Μπαεσιανές πεποιθήσεις, που ανανεώνονται μετά από κάθε σχηματισμό συνασπισμών.Έπειτα, μελετάμε καταστάσεις στις οποίες οι πράκτορες έχουν αβεβαιότητα σχετικά με την υποκείμενη συνεργατική δομή, βάση της οποίας καθορίζονται τα κέρδη των (πιθανώς επικαλυπτόμενων) συνασπισμών. Έτσι, αρχικά προτείνουμε ένα καινοφανές σχήμα συνοπτικής αναπαράστασης, το οποίο ονομάζουμε "Relational Rules", και το οποίο επεκτείνει την εξαιρετικά γνωστή αναπαραστάση "MC-nets" σε συνεργατικά παίγνια με επικαλυπτόμενους συνασπισμούς. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μία νέα μέθοδο λήψης αποφάσεων για αποκεντροποιήμενο σχηματισμό επικαλυπτόμενων συνασπισμών, η οποία χρησιμοποιεί, για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία της δημιουργίας συνασπισμών, μια επιτυχημένη προσέγγιση μή επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης "Probabilistic Topic Modeling" ("Πιθανοτικής Θεματικής Μοντελοποίησης"). Τα πειράματά μας δεικνύουν ότι οι πράκτορες, ερμηνεύοντας τους συνασπισμούς ως έγγραφα, μπορούν αποτελεσματικά να μάθουν επικερδή πρότυπα συνεργασίας (ή "topics") με αποδοτικό τρόπο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά