Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων

Lagopatis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5211274A-0D2E-4095-84BC-01A2616C532A
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Λαγοπάτης, "Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου χαρτοφυλακίων αποτελούμενων από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Αυτό θα γίνει αξιοποιώντας την σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, την οποία ανέπτυξε ο Markowitz. Ακόμη με την χρήση πολυκριτήριων διαδικασιών αξιολόγησης και διαφόρων χρηματοοικονομικών δεικτών, θα εξάγουμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία και θα αναλυθούν. Επιπλέον η εργασία θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις γενικές πληροφορίες και διάφορα στατιστικά στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να πλήρως κατανοητό ποια είναι η χρησιμότητα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων, από τι αποτελούνται, τι σημασία που έχουν για τους επενδυτές, τι διαφορές έχουν σε σχέση με αλλά χρηματοοικονομικά προϊόντα και γενικότερα το ρόλο τους στην παγκόσμια αγορά. Για την αξιολόγηση και την βελτιστοποίηση θα κατασκευαστούν και θα αναλυθούν πραγματικά παραδείγματα χαρτοφυλακίων αποτελούμενων από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου και θα αναπτυχθεί κατάλληλος προγραμματιστικός κώδικας χρησιμοποιώντας το περιβάλλον τoυ Matlab.Τέλος, η διπλωματική εργασία θα περιλαμβάνει πλήρης ανάλυση όλων των χρηματοοικονομικών όρων που χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Ακόμη θα έχει αναφορά και επεξήγηση μεθοδολογιών βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο παρελθόν καθώς και πολλά ιστορικά στοιχεία των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά