Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ομαδοποίηση διατάξεων προτίμησης βασιζόμενη στην πολυκριτήρια ανάλυση και σε μεθόδους σύνθεσης και δόμησης των προτιμήσεων

Kalafati Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/41973BBE-C086-4889-BBB4-CEF1FD55E327
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Καλαφάτη, "Ομαδοποίηση διατάξεων προτίμησης βασιζόμενη στην πολυκριτήρια ανάλυση και σε μεθόδους σύνθεσης και δόμησης των προτιμήσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.67951
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εφαρμογή μεθόδων αναλυτικής – συνθετικής προσέγγισης στην ανάλυση της συμπεριφοράς μας παρέχει πληροφορίες όπως προτιμήσεις, μερικές και ολικές χρησιμότητες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ομαδοποίηση ατόμων – καταναλωτών. Ο στόχος αυτής της εργασίας αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ομαδοποίησης με εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών από το χώρο της λήψης ομαδικών αποφάσεων, της δόμησης των προτιμήσεων και της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, θα μελετηθεί η ενσωμάτωση του εύρους των χρησιμοτήτων στην υπό ανάπτυξη μεθοδολογία ομαδοποίησης καθώς και για τον υπολογισμό των πιθανοτήτων με βάση τις οποίες ένας αποφασίζων θα επιλέξει μια εναλλακτική. Η υπό ανάπτυξη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε δεδομένα από έρευνες αγοράς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά