Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη κατασκευαστικών δυνατοτήτων τεχνολογιών aAdditive manufacturing στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Kostakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E3662A03-18E0-4E5C-8D7B-FB10C7FC1C3D
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Κωστάκης, "Μελέτη κατασκευαστικών δυνατοτήτων τεχνολογιών aAdditive manufacturing στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68039
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο όρος Additive Manufacturing (ΑΜ) περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνολογιών κατασκευής φυσικών προϊόντων με πολύπλοκες γεωμετρίες απευθείας από τρισδιάστατα μοντέλα δεδομένων (CAD data). Σε αντίθεση με τις έως τώρα συμβατικές κατασκευαστικές τεχνολογίες (κοπή, τόρνευση, φρεζάρισμα) που στηρίζονται στην αφαίρεση υλικού, στις AM τεχνολογίες η δημιουργία του τελικού αντικειμένου γίνεται με προσθήκη ακατέργαστου υλικού «στρώμα πάνω σε στρώμα». Η ραγδαία ανάπτυξη τόσο της επιστήμης των υπολογιστών, όσο και της επιστήμης των υλικών, έδωσε τεράστια ώθηση στις τεχνολογίες AM, οι οποίες άρχισαν να αναπτύσσονται από το 1980 περίπου και μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστές με τον όρο Rapid Prototyping και Rapid Tooling, καθώς εφαρμόζονταν κυρίως για την κατασκευή πρωτοτύπων και εργαλείων κατά τα στάδια σχεδίασης και ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. Ο όρος ΑΜ υιοθετήθηκε για να σηματοδοτήσει τη δυνατότητα που παρέχουν πλέον οι τεχνολογίες αυτές για απευθείας κατασκευή τελικών προϊόντων έτοιμων προς χρήση. Συμβάλουν στην επιτάχυνση της καινοτομίας, στην μείωση του συνολικού χρόνου παραγωγής νέων προϊόντων, στην συρρίκνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην μείωση των αποβλήτων καθώς και στην χαμηλότερη κατανάλωση τόσο υλικών όσο και ενέργειας. Οι πολλά υποσχόμενες αυτές τεχνολογίες έχουν διεισδύσει σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, όπως στην αεροπορική βιομηχανία, στην αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στην βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών.Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί μια διεξοδική μελέτη και παρουσίαση των τεχνολογιών που περιλαμβάνει ο όρος Additive Manufacturing και μια απόπειρα κατηγοριοποίησής τους με βάση το είδος των ακατέργαστων υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκάστοτε μέθοδο αλλά και το είδος της βασικής τεχνολογίας με την οποία επιτυγχάνεται η κατασκευή του τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια θα διερευνηθεί ποιες από τις παραπάνω τεχνολογίες δύναται να χρησιμοποιηθούν στην αεροπορική βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά