Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κοστολόγηση με βάση το στόχο

Takis Eleftherios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6121FC5C-A5B2-4685-B85A-82C1F9DB02FA
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθέριος Τάκης, "Κοστολόγηση με βάση το στόχο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68116
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η κοστολόγηση με βάση το στόχο (Target Costing) προήλθε από την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Σε μια αγορά παγκόσμια που η προσφορά είναι μεγαλύτερη της ζήτησης και η ποιότητα δεν παύει να ενδιαφέρει τον αγοραστή, η βιομηχανία εκτός από καλύτερα προϊόντα οφείλει να παρέχει και χαμηλότερες τιμές. Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο και παράλληλα να διατηρεί κέρδη για επενδύσεις, απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση της κοστολόγησης.Το Target Costing αποτελεί ένα από τα σύγχρονα συστήματα κοστολόγησης στον τομέα της διοικητικής λογιστικής. Σύμφωνα με αυτό, ένας οργανισμός – εταιρία σχεδιάζει εκ των προτέρων το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος έτσι ώστε, όταν αυτό πωληθεί να αποφέρει το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Στην περίπτωση δε που η κατασκευή του προϊόντος δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Target Costing, το προϊόν δεν προχωράει στην παραγωγή. Ταυτόχρονα είναι και ένα εργαλείο διαχείρισης του κόστους που παρέχει τη δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης του προϊόντος ακόμη και μετά τη φάση σχεδίασής του.Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, μελετάται η μεθοδολογία του Target Costing με τα στάδια που αυτή ακολουθεί, τις αρχές που εφαρμόζει και τις τεχνικές που υιοθετεί για τον υπολογισμό του κόστους. Στο πρακτικό μέρος, πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης κοστολόγησης με βάση το στόχο για προϊόντα που άπτονται του επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (π.χ. ασύρματος φορητός πομποδέκτης) έτσι ώστε να προκύψουν ωφέλιμα προς αξιοποίηση συμπεράσματα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά