Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η Κυψέλη της γειτονιάς | Ανα-σχεδιάζοντας τόπους καθημερινής συνύπαρξης

Charalabidi Melpomeni, Desi-Louka Christini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5D7F7C39-CBE4-4C6A-81EE-582730B484C6
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μελπομένη Χαραλαμπίδη, Χριστίνη Δέση-Λουκά, "Η Κυψέλη της γειτονιάς | Ανα-σχεδιάζοντας τόπους καθημερινής συνύπαρξης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68125
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Αφετηρία της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε το ερώτημα: υπάρχει το αίσθημα της γειτνίασης στην σύγχρονη Αθήνα της κρίσης; Πώς αποτυπώνεται χωρικά και εν τέλει κατά πόσο μπορεί να ενισχυθεί μέσω των στρατηγικών σχεδιασμού της πόλης.Ως συνέχεια της ερευνητικής εργασίας που διεξήχθη στις γειτονιές της Κυψέλης, με τίτλο «Η έννοια της γειτονιάς σήμερα | Η περίπτωση της Κυψέλης», αντλούνται συμπεράσματα σχετικά με τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν τη γειτονιά σήμερα και τη νοηματοδοτούν. Ενώ παράλληλα, δίνεται έμφαση στα υποκείμενα που βιώνουν το χώρο, τις έννοιες της νοητικής αντίληψης, του προσανατολισμού στην πόλη, της ταυτότητας και του τόπου.Βάσει των παραπάνω εργαλείων ανα-χαρτογραφείται το σύνολο της περιοχής, τα δίκτυά της, τα κέντρα γειτονιών, τα σημεία συνάντησης και κοινωνικοποίησης και τα σημεία-κλειδιά για τον προσανατολισμό. Τέλος, ο σχεδιασμός εστιάζει στο κέντρο μιας συγκεκριμένης γειτονιάς αναδεικνύοντας πιθανά εργαλεία ανα-σχεδίασης υφιστάμενων χώρων που θα ενισχύσουν την χρήση του δημόσιου από το σύνολο της κοινωνίας και θα αποτελούν το κέντρο της καθημερινότητας ως κοινωνικοί πυκνωτές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά