Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θεωρία παιγνίων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Mitrakos Paris

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/06EBCCB6-C3C0-4994-AE00-F1BCC28BB3B9
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πάρις Μητράκος, "Θεωρία παιγνίων στην εφοδιαστική αλυσίδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68127
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την εξέταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τα μέλη της οποίας συνεργάζονται κάνοντας μια συμφωνία με σκοπό να συντονίσουν τις στρατηγικές τους προκειμένου να βελτιώσουν, αφενός μεν την συνολική επίδοση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αφετέρου δε και το δικό τους ατομικό κέρδος. Θα χρησιμοποιήσουμε την Θεωρία Παιγνίων για να αναλύσουμε τον συντονισμό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, δεδομένου ότι είναι η καλύτερη μέθοδος για να απεικονίσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια κατάσταση με πολλά αλληλοεξαρτώμενα μέρη όπου το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ατομική επιλογή κάθε μέρους ξεχωριστά.Παραθέτουμε ένα υποθετικό παράδειγμα για το πώς η Θεωρία Παιγνίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια συντονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Επειδή τα προϊόντα συχνά παράγονται και καταναλώνονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, η μεταφορά τους αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αφού, λοιπόν, η μεταφορά αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του κόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η συνεργασία στον τομέα αυτό θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Ερευνούμε εάν η συνεργασία μεταξύ πολλαπλών Παρόχων Υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Logistics Service Providers ή LSP) θα ήταν επωφελής. Εξετάζουμε επίσης, αν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και συνεργασίες μέσω του όγκου των προϊόντων και πως αυτές θα μπορούσαν να διατεθούν δίκαια στα συνεργαζόμενα μέλη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά