Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τρισδιάστατη εκτύπωση & στρατιωτικές εφαρμογές

Kaltsis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D0F98A5D-4E28-42C7-BC52-75A1301E4CCF
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Καλτσής, "Τρισδιάστατη εκτύπωση & στρατιωτικές εφαρμογές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68130
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή περιγράφει, την ακολουθία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από τη σύλληψη της ιδέας και την δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου μέχρι την παραγωγή του πρωτότυπου μοντέλου. Γίνεται περιγραφή στα λογισμικά που εμπλέκονται στην διαδικασία καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία των μοντέλων. Τέλος εξετάζει εν συντομία την εξέλιξη στις τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτύπωσης και το πεδίο εφαρμογών με έμφαση στις στρατιωτικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μία εισαγωγική αναφορά, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της τρισδιάστατης εκτύπωσης και δίνεται ένας γενικός ορισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται τα επιμέρους στάδια μετάβασης από τη σχεδίαση στην εκτύπωση. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή των λογισμικών που χρησιμοποιούνται σε όλη την διαδικασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή. Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Στο έβδομο, κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμογές στους διάφορους τομείς, Στο όγδοο, κεφάλαιο δίνεται έμφαση στις στρατιωτικές εφαρμογές. Τέλος στο ένατο κεφάλαιο, παρατίθενται σχόλια, συμπεράσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά