Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας RFID στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αξιοποίησή της σε στρατιωτικό περιβάλλον

Karamperas Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/257DA897-A48F-4051-8044-9B442B2EA68F
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Καραμπέρας, "Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας RFID στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αξιοποίησή της σε στρατιωτικό περιβάλλον", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68143
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification- ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων) είναι μια βασική δυνατότητα των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αποτελεί μιας από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εποχής μας και χρησιμοποιείται ευρύτατα στον εμπορικό κόσμο. Είναι μια τεχνολογία που προορίζεται για την παρακολούθηση των μετακινούμενων υλικών. Συνήθως υλοποιείται με τη μορφή ενός ηλεκτρονικού αναμεταδότη που είναι συνδεδεμένος στα μετακινούμενα εμπορεύματα. Με την ανάλυση των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπονται από το τσιπ, μπορεί κανείς να προσδιορίσει την τοποθεσία καθώς και τη φύση των προϊόντων άμεσα. Η δυνατότητα ανίχνευσης σε μεγάλες αποστάσεις που εξασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση αυτής της τεχνολογίας είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση της υλικοτεχνικής ροής σε συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες για τον εξορθολογισμό αυτών μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.Οι στρατιωτικοί που είναι υπεύθυνοι για υλικοτεχνικά ζητήματα και υποστηρίζουν με υλικά σε επίπεδο διοικητικής μέριμνας τις στρατιωτικές μονάδες, έχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα διακινούμενα υλικά. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών οδηγεί σε αναποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων, μειωμένη αποδοτικότητα και καθυστερήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτές οι αδυναμίες επηρεάζουν συνολικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων και ετεροχρονίζουν την επιθυμητή διαθεσιμότητα των αναγκαιούντων υλικών και μέσων στο σωστό χώρο και χρόνο. Η έλλειψη σύνθετων πληροφοριών σχετικά με τα διακινούμενα υλικά κατά τη διάρκεια της κίνησης αυτών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να αποφευχθεί με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας RFID προκειμένου να επιτύχουμε τη βελτιστοποίηση του ρεύματος εφοδιασμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά