Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση παραγόντων ικανοποίησης ταξιδιωτών από τα διεθνή αεροδρόμια με χρήση διαδικτυακών αξιολογήσεων

Chronakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C902D0FC-7F23-4FB8-93BD-423F361BF5C9
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Χρονάκης, "Ανάλυση παραγόντων ικανοποίησης ταξιδιωτών από τα διεθνή αεροδρόμια με χρήση διαδικτυακών αξιολογήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68176
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες με την αύξηση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών και κυρίως της μεγάλης αύξησης του τουριστικού ρεύματος έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για όλα τα αεροδρόμια και ειδικότερα αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση να οργανωθούν σε νέες βάσεις για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών τους. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μελέτη του στρατηγικού πλάνου και των πολιτικών διαχείρισης των εν λόγω αεροδρομίων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα με περιθώρια εξαγωγής ποικίλων χρήσιμων συμπερασμάτων. Επειδή στο προσεχές μέλλον οι ανάγκες τείνουν να αυξηθούν, τα αεροδρόμια είναι αναγκασμένα εκ των πραγμάτων να επενδύσουν σε βελτιώσεις των ήδη υπαρχόντων υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να καλύπτουν τις αυξανόμενες απαιτητικές ανάγκες των πελατών τους. Ωστόσο αυτές οι βελτιώσεις για να είναι σωστά στοχευμένες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές, και κυρίως οι αρνητικές κριτικές των πελατών, καθώς το μέλλον και η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης κρίνεται από την ικανοποίηση του κοινού που απευθύνεται. Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας αφορά την επεξεργασία και ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων από μεγάλου μεγέθους βάσεις αξιολογήσεων των προσφερόμενων υπηρεσιών δέκα αεροδρομίων με τις περισσότερες αξιολογήσεις, από πελάτες πολλών διαφορετικών χωρών. Αφού συγκεντρωθούν τα δεδομένα θα γίνει ανάλυση με το πρόγραμμα ‘’MUSA’’ για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα συνταχθεί μια συνολική τελική πρόταση βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που χρήζουν μέτρων προς βελτίωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά