Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού - εφαρμογές σε θέματα ασφάλειας ναυτιλίας και ναυσιπλοΐας

Panagiotopoulou Eftychia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B401E66F-8A10-4075-BF74-A22EB4628841
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευτυχία Παναγιωτοπούλου, "Εκτίμηση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού - εφαρμογές σε θέματα ασφάλειας ναυτιλίας και ναυσιπλοΐας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68212
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική διατριβή θα εξετασθούν μέσω στατιστικής ανάλυσης επιχειρησιακά μοντέλα στη βάση ορισμένων προγνωστικών δεικτών για την εκτίμηση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού (freak waves) το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε θέματα ναυσιπλοίας και ναυτιλίας. Αυτά τα κύματα τα λεγόμενα και ως extreme waves, freak waves, monster waves, episodic waves, killer waves και abnormal waves είναι ασυνήθιστα μεγάλα επιφανειακά κύματα που μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Η πρόβλεψη της εμφάνισης αυτών των κυμάτων είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ λόγω της επικινδυνότητας και των καταστροφών που προκαλούν σε θαλάσσιες κατασκευές και σε πλοία. Το θέμα απασχολεί έντονα τις ναυτιλιακές εταιρείες που επενδύουν σε θέματα κατασκευής και μηχανολογίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων κυμάτων. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας που απαιτείται για την ορθή κατανόηση των όρων, του προβλήματος, των μεθόδων και των προσεγγίσεων που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσεται το πειραματικό μέρος της διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει τον κώδικα και την επεξήγησή του, καθώς και την επιλογή των σημείων εφαρμογής της μεθοδολογίας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα με πίνακες και γραφικές απεικονίσεις που προκύπτουν απο το προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπλέον θα καθοριστούν οι κατάλληλοι δείκτες εκτίμησης ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε εφαρμόζεται σε επτά ενδεικτικά σημεία του Ελλαδικού χώρου. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των περιοχών ως προς το βαθμό επικινδυνότητάς τους για την εμφάνιση ακραίων τιμών θαλάσσιου κυματισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά