Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιχειρησιακή ανάλυση παραμέτρων στοχοποίησης κινητών στόχων (άρματος) που επιδέχονται αλλοίωση και μέθοδοι φασματικής παραλλαγής-παραπλάνησης-απόκρυψης

Miliadis Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/16A9A622-0349-4D07-A28A-53B7FDE83A07
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Μηλιάδης, "Επιχειρησιακή ανάλυση παραμέτρων στοχοποίησης κινητών στόχων (άρματος) που επιδέχονται αλλοίωση και μέθοδοι φασματικής παραλλαγής-παραπλάνησης-απόκρυψης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχο https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68220
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η βελτίωση, η συμπλήρωση και τέλος η συνέχιση της παθητικής άμυνας της χώρας μας όσον αφορά το κομμάτι των αρμάτων και των κινητών στόχων γενικότερα στο επίπεδο της ηλεκτρονικής παρατήρησης μέσω διαφόρων σύγχρονων συστημάτων. Αυτά μπορεί να είναι Ραντάρ, Θερμικές κάμερες ,συστήματα νυχτερινής παρατήρησης, σύγχρονα συστήματα αεροσκαφών (Flir systems, Sar systems, IR systems, Lantirn systems), UAV και τέλος δορυφορικά συστήματα.Επίσης θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία Stealth η οποία τα τελευταία χρόνια απασχολεί πάρα πολύ τους σχεδιαστές όλων των αμυντικών συστημάτων ενώ παλαιότερα μόνο τους σχεδιαστές αεροσκαφών.Θα αναλυθεί επιπλέον ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ώστε να δούμε πως θα μπορεί να μειωθεί η δυναμικότητα αυτών των συστημάτων όχι μόνο για άρματα μάχης αλλά ακόμη και για προσωπικό, οχήματα γενικής χρήσεως και εγκαταστάσεις.Θα γίνει ανάλυση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το μέγεθος των υπογραφών των επιφανειών κινητών στόχων. Στη συνέχεια θα εντοπιστούν ακριβώς οι κρίσιμες παράμετροι που απαιτούνται για να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά των υπογραφών τους προκειμένου να επιτευχτεί αποτελεσματική προστασία. Ο όρος προστασία στο πλαίσιο της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των εφαρμόσιμων πρακτικών-τεχνικών για αποτελεσματική απόκρυψη, παραλλαγή και παραπλάνηση έναντι συγκεκριμένης απειλής. Τέλος, με τον προσδιορισμό των παραμέτρων προς αλλοίωση και των πλέον κατάλληλων τεχνικών θα επιχειρηθεί ο προσδιορισμός μέσα από λεπτομερή επιχειρησιακή ανάλυση δεδομένων στόχου και απειλής του τρόπου προστασίας του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά