Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

ECDSA: η ψηφιακή υπογραφή της NSA

Seretidis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2AF98F93-19FE-4202-B23E-96C251F3BA43
Έτος 2017
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Σερετίδης, "ECDSA: η ψηφιακή υπογραφή της NSA", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68235
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο Αλγόριθμος Ψηφιακής Υπογραφής Ελλειπτικής Καμπύλης (ECDSA) είναι ένα ευρέως γνωστό σχήμα ψηφιακής υπογραφής, το οποίο χρησιμοποιείται από μεγάλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, για την πιστοποίηση της προέλευσης των διακινούμενων δεδομένων. Ο μηχανισμός λειτουργίας της αυθεντικότητας των μηνυμάτων που υπογράφονται με το σχήμα αυτό, συνδυάζει ιστορικά δυσεπίλυτα μαθηματικά προβλήματα, που πέρα από την αισθητική τους αξία, καθιστούν τον όρο «ψηφιακή υπογραφή» ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της επιστήμης υπολογιστών. Ο ευαίσθητος τομέας της ασφάλειας της πληροφορίας τόσο στην διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων όσο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, οδήγησε αναμφίβολα πολλούς ερευνητές, στην προσπάθεια δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών στις οποίες η πλαστογράφηση να φαντάζει αδύνατη. Η επίτευξη αυτή, συνάδει με την απόδειξη της μη ύπαρξης λύσεων στα προαναφερόμενα δυσεπίλυτα προβλήματα, η οποία δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Κατ’ αυτή την έννοια, οποιοσδήποτε μηχανισμός ψηφιακής υπογραφής μπορεί θεωρητικά να παραβιαστεί πλήρως και ανά πάσα στιγμή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύεται το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η δομή των εκδοχών και το πρωτόκολλο χρήσης του ECDSA. Περιγράφεται η λειτουργία των συναρτήσεων συμπύκνωσης ενός μηνύματος καθώς και ο καθοριστικός ρόλος των ελλειπτικών καμπυλών πάνω στην ασφάλεια του σχήματος της υπογραφής. Κατόπιν, εισάγονται οι τεχνικές της άλγεβρας των δικτυωτών και περιγράφονται κρυπταναλυτικές επιθέσεις κατά του ECDSA με την χρήση αυτών των τεχνικών, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Ολοκληρώνοντας, αναπτύσσονται ο κώδικας με τον οποίο υπογράφεται και επαληθεύεται έναμήνυμα και μελετώνται νέες επιθέσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά