Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική διερεύνηση της φθοράς ελεύθερης επιφάνειας κοπτικού εργαλείου κατά την τόρνευση

Darivianakis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2BA4D46E-7718-40CD-BBCD-06B000F9058E
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Δαριβιανάκης, "Πειραματική διερεύνηση της φθοράς ελεύθερης επιφάνειας κοπτικού εργαλείου κατά την τόρνευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68260
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη των συνθηκών κοπής με σκοπό την ελαχιστοποίηση της φθοράς των κοπτικών εργαλείων αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας καθώς το 3%-12% του συνολικού κόστους παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων άφορα το κόστος των κοπτικών εργαλείων. Ταυτόχρονα το 20% του μη παραγωγικού χρόνου των εργαλειομηχανών έχει να κάνει με την αστοχία των κοπτικών εργαλείων. Έτσι, η διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών κοπής στην ανάπτυξη φθοράς στα κοπτικά εργαλεία, είναι αναγκαία για την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου παραγωγής με τη βέλτιστη παραγωγικότητα και διάρκεια ζωής των εργαλείων.Η φθορά των κοπτικών εργαλείων επηρεάζει δραματικά τη διάρκεια ζωής τους όταν κατά τη κατεργασία δεν επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες κοπής. Βασικό κριτήριο αστοχίας των κοπτικών εργαλείων αποτελεί το πλάτος ζώνης φθοράς στην ελεύθερη επιφάνεια, αφού όταν ξεπεράσει μια καθορισμένη τιμή το εργαλείο κρίνεται ακατάλληλο για περαιτέρω χρήση και αποσύρεται.Στη παρούσα εργασία πραγματοποιούνται πειράματα φθοράς καρβιδίων βολφραμίου-κοβαλτίου κατά τη τόρνευση κράματος αλουμινίου Al 7075. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν για διαφορές ταχύτητες κοπής υπό σταθερή πρόωση, βάθος κοπής και χρόνο κατεργασίας, ώστε να διερευνηθεί η επίδραση της ταχύτητας κοπής στην ανάπτυξη του πλάτους ζώνης φθοράς στην επιφάνεια ελευθερίας. Η φθορά για κάθε κοπτικό εργαλείο μετρήθηκε μέσω στερεομικροσκοπίου και από τα αποτελέσματα δημιουργήθηκε διάγραμμα για την ανάπτυξη του πλάτους ζώνης φθοράς καθώς η ταχύτητα αυξάνεται. Στόχος η επιβεβαίωση προτύπων πειραμάτων που συμπεραίνουν ότι το πλάτος ζώνης φθοράς δε μεταβάλλεται γραμμικά κατά την αύξηση της ταχυτητας λόγω των μηχανισμών φθοράς που ενεργοποιούνται κάθε φορά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά