Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση ελασμάτων σε σύστημα CAD

Magoula Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/40FE4C3C-85DE-48FA-9EED-7568B99C7B37
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Μαγουλά, "Σχεδίαση ελασμάτων σε σύστημα CAD", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68303
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν οι δυνατότητες των σύγχρονων λογισμικών σχεδίασης (CAD) στη σχεδίαση ελασμάτων που πρόκειται στη συνέχεια να παραμορφωθούν για τη δημιουργία εξαρτημάτων ή προϊόντων. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το ελεύθερο λογισμικό Inventor της Autodesk.Αρχικά, θα γίνει μια εισαγωγική αναφορά στην ανάλυση του όρου «ελάσματος» και θα τονιστεί η σημαντικότητα της ελασματουργίας στη σύγχρονη βιομηχανία. Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή της ανακάλυψης και της ανάπτυξης της ελασματουργίας ανά τους αιώνες, θα ακολουθήσει μια περιληπτική παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων διαμόρφωσης μεταλλικών ελασμάτων, οι μηχανές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση τους, καθώς και κάποιες από τις συχνότερες ατέλειες που εμφανίζουν τα μεταλλικά ελάσματα.Στα πλαίσια του οδηγού χρήσης του προγράμματος CAD, θα μελετηθεί διεξοδικά η ειδική κατηγορία Sheet Metal, με ξεχωριστή παρουσίαση κάθε εντολής, ανάλυση του παραθύρου διαλόγου της, βηματική περιγραφή της διαδικασίας χρήσης της και παροχή σχετικού παραδείγματος καθώς και επιπρόσθετων συμβουλών προς τους χρήστες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Θα εμπεριέχεται επίσης αναφορά, μετά από ανάλυση, ενδεχόμενων αδυναμιών των εντολών και εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης τους, πάντα όσον αφορά στην τελευταία έκδοση του Inventor του 2017 στην οποία έγινε η μελέτη. Θα ακολουθήσει σύντομη παρουσίαση μεσω παραδειγμάτων, των εντολών του Inventor από την βασική του κατηγορία, αυτή του 3D Model, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στη δημιουργία ελασμάτων τόσο για επεξεργασία υπάρχόντων τμημάτων, όσο και για τη δημιουργία τους εκ του μηδενός σε είτε περιβάλλον ελασμάτων είτε σε περιβάλλον στερεών με επακόλουθη μετατροπή, καθώς και οι περιορισμοί στη χρήση τους. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας θα γίνει εφαρμογή, όσο το δυνατών περισσότερων, εντολών από αυτές που αναλύθηκαν στο βασικό μέρος. Η κατασκευή η οποία θα διαμορφωθεί με τις εντολές θα αποτελεί την προσομοίωση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου τύπου φόρμουλα, και η αξία της είναι περισσότερο εκπαιδευτική παρά χρηστική. Βασικός της σκοπός είναι να εκφράσει την έκταση των δυνατοτήτων του Inventor σε μία ενιαία αναπτύξιμη επιφάνεια και να δώσει μια εικόνα στους νέους χρήστες των CAD προγραμμάτων για την απεριόριστη δυνατότητα διαμόρφωσης και χρήσης των μεταλλικών ελασμάτων στην βιομηχανία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά