Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και κίνδυνος τραπεζικών ιδρυμάτων

Maroulis Paschalis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/063386E5-B9A7-48F0-ABA1-0C0CC34EC72B
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πασχάλης Μαρούλης, "Κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και κίνδυνος τραπεζικών ιδρυμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68437
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών επιτάσσει ως αναγκαία συνθήκη την λειτουργία ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει ως στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των διαφόρων συναλλαγών μεταξύ αντισυμβαλλομένων μερών. Όπως έχει γίνει αντιληπτό, το σύστημα αυτό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει δίχως την παρουσία και την ανάπτυξη των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες επομένως, αναδεικνύονται ως ο μεγαλύτερος ρυθμιστής της ζωής των πολιτών στον 21ο αιώνα. Επιπρόσθετα όμως της λειτουργίας τους, ο τραπεζικός κλάδος προκειμένου να αναπτυχθεί είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη η ανάληψη κινδύνου. Αυτή η παράμετρος κρίνεται ως ζωτικής σημασίας καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανυπολόγιστες ζημιές όχι μόνο για τους καταθέτες της τράπεζας αλλά και για μία χώρα συνολικά καθώς η διάσωσή της απαιτεί την χορήγηση πρόσθετων κεφαλαίων και ενέσεων ρευστότητας τα οποία όμως ενδεχομένως να επιβαρύνουν δυσμενώς τον κρατικό προϋπολογισμό.Το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 καθώς και τα αίτιά της οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ανεξέλεγκτη ανάληψη κινδύνου των τραπεζών από τα στελέχη τους. Έχει επομένως γίνει αντιληπτό ότι η λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και η αλληλεξάρτηση τους με τις αγορές είναι τέτοια ώστε κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να διαμορφώνει μία μορφή κινδύνου ως προς το σύνολο των αγορών. Ως αντίβαρο του κινδύνου αυτού έχει αναπτυχθεί η εταιρική διακυβέρνηση η οποία μέσω εφαρμογής κανόνων προσπαθεί να τον μετριάσει καθώς επίσης και να εγγυηθεί την αδιάκοπη και ασφαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Η παρούσα διπλωματική εργασία συνεπώς, μελετάει τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο των τραπεζών καθώς και στη σχέση τους μεταξύ τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά