Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση συστημάτων μνήμης διαχωρισμένων (disaggregated) παράλληλων συστημάτων υψηλών επιδόσεων

Papadakis Orion-Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2D057A38-6A20-4A44-BEC6-B11FAE5F01DC
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ωρίων-Νικόλαος Παπαδάκης, "Αξιολόγηση συστημάτων μνήμης διαχωρισμένων (disaggregated) παράλληλων συστημάτων υψηλών επιδόσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68491
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Οι Υπερυπολογιστές ή Υπολογιστές Υψηλών Επιδόσεων} (High Performance Computers) διαχρονικά, κατέχουν σημαντικό ρόλο στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών αλλά και γενικότερα στην Επιστήμη Υπολογιστών καθώς χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερα απαιτητικές υπολογιστικά εργασίες και βαρύνουσας σημασίας επιστημονική έρευνα και εφαρμογές. Συνεπώς η μελέτη τους, και πιο συγκεκριμένα, η μελέτη των συστημάτων μνήμης τους όσον αφορά τις επιδόσεις και το μέγεθός τους είναι αναγκαία για την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων αυτών καθώς παραδοσιακά το (memory gap-wall) παίζει επιβραδυντικό ρόλο στις ήδη υψηλές επιδόσεις των επεξεργαστών. Όσον αφορά την υπάρχουσα δομή των μεγάλων Cloud Data Centers παρατηρείται σημαντική σπατάλη πόρων (κυρίως μνήμης) και υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Η μονολιθική τους δομή με επίκεντρο το} mainboard δεν αξιοποιεί βέλτιστα το hardware για τις ανάγκες των εφαρμογών και εμφανίζονται ανεπάρκειες. Έτσι, προκειμένου να επιστρατευτούν οι αναγκαίοι πόροι, χτίζονται πιο μεγάλα Data Centers, πρακτική που οδηγεί μεταξύ άλλων και στην ακόμα υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή, βρίσκονται υπο έρευνα και μελέτη Συστήματα Απομακρυσμένης/Επιμερισμένης Αρχιτεκτονικής (Disaggregated Architecture Systems). Η Αρχιτεκτονική αυτή στοχεύει να αλλάξει τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης ενός Data Center, προτείνοντας την μετακόμιση από την ενοποίηση γυρω από το mainboard σε μια πιο ευέλικτη και μεταβαλόμενη από το software ενοποίηση γύρω από blocks, τις Επιμερισμένες Δεξαμενές Πόρων (Pooled Disaggregated Resources). Η διπλωματική αυτή είναι κομμάτι της μελέτης και ανάπτυξης ένα ενοποιημένου (modular) εργαλείου προσομοίωσης μνήμης «οδηγούμενο» από την εκτέλεση ενός προγράμματος (execution driven) με σκοπό να αποτυπωθεί προσεγγιστικά η συμπεριφορά του τυπικού HPC φόρτου εργασίας σε συνθήκες Μνήμης Επιμερισμένης Αρχιτεκτονικής. Το εργαλείο συνενώνει το Intel Pin Framework με τον προσομοιωτή Μνήμης DRAMSim2 όπου και επικεντρώνεται η διπλωματική. Αντικείμενο μελέτης είναι οι μνήμες DRAM καθώς και οι μέθοδοι προσομοίωσής τους, η υλοποίηση της προσομοίωσης Μνήμης Επιμερισμένης Αρχιτεκτονικής, και ο πειραματισμός με τις διάφορες παραμέτρους. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αποτυπώνουν προσεγγιστικά τη γενικότερη συμπεριφορά ενός συστήματος Μνήμης Επιμερισμένης Αρχιτεκτονικής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά