Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη αυτοματοποίησης της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε θέματα ικανοποίησης πελατών σε μια ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών

Christakopoulos Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DE2F7B27-8C8B-4195-9E20-E7AF9ACEBE10
Έτος 2017
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Χριστακόπουλος, "Μελέτη αυτοματοποίησης της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε θέματα ικανοποίησης πελατών σε μια ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.68673
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική αυτή εργασία περιέχει αρχικά μια αναφορά στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι εταιρίες από την έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών τους σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που τους παρέχουν.Εμπεριέχει ειδικότερα, μελέτη της υπάρχουσας διαδικασίας σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται η έρευνα ικανοποίησης πελατών σε μια εταιρεία πετρελαιοειδών καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που εξάγονται από αυτή.Επιπλέον, πραγματοποιείται βελτιστοποίηση των διαδικασιών αυτών, οι οποίες αποτελούν βασικό κομμάτι του ελέγχου ποιότητας της εταιρείας, μέσω της μεθόδου SIPOC. Γίνεται διόρθωση του υπάρχοντος ερωτηματολογίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001, με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών αλλά και των στελεχών της εταιρείας.Παρουσιάζεται ότι μέσα από την νέα βελτιωμένη διαδικασία γίνεται αποδοτικότερη η έρευνα ικανοποίησης των πελατών και εξάγονται ορθότερα και πιο ευδιάκριτα συμπεράσματα.Τέλος, ελέγχεται η εγκυρότητα της νέας βελτιωμένης διαδικασίας με τη βοήθεια των συστημάτων ISO καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης της από την συγκεκριμένη εταιρεία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά